JR Railpass

 

 

JR Pass (Japan Rail Pass)  คือบัตรโดยสารสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น โดยบัตรใบนี้ใบเดียวสามารถใช้บริการของรถไฟทั้งขบวนธรรมดาและชินคันเซ็น (ยกเว้นขบวน Nozomi และ Mizuho), เรือ Ferry ข้ามไปเกาะ Miyajima, รถบัส ที่ดำเนินการโดยบริษัท JR (เงื่อนไขการใช้ตามระยะเวลาและชนิดรถที่กำหนด) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและยังสามารถทำการจองที่นั่งบนรถไฟได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่เงื่อนไขในแต่ละ pass ด้วยเช่นกัน

 

รถไฟในเครือของเจอาร์ (JR Group) ถูกแบ่งออกตามภูมิภาคและเมืองสำคัญ เพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางในภูมิภาคที่ต่างๆกัน และแต่ละภูมิภาคก็จะมีบริษัทที่เป็นตัวแทนที่จะรับผิดชอบในส่วนต่างๆ

 

ราคาตั๋ว JR Pass (All Area Pass)

 

 

ขั้นตอนการแลกตั๋ว JR Pass

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากทางเราจะเป็นเพียง Exchange Order จะยังไม่สามารถใช้เดินทางได้ ลูกค้าจะต้องนำไปยื่นแนบพร้อม Passport ที่ JR Ticket office/counter เพื่อที่จะแลก JR Pass ที่สามารถใช้ในการเดินทางได้

 

 

1. ไปที่ JR Ticket office หรือ Counter ที่มีสัญลักษณ์หน้าต่างสีเขียว

 

 

2. พนักงานจะทำการตรวจสอบพาสปอร์ตและใบ Exchange Order จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้เราเลือกวันที่ต้องการใช้บัตรวันแรกซึ่งขั้นตอนนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องระบุวันที่เริ่มใช้บัตรโดยเลือกไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่ได้รับบัตร JR Pass จะเป็นวันใดก็ได้

 

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อ JR Pass กับ JGB TOUR

 

บริการส่งทางไปรษณีย์ ฟรี! เมื่อมียอดซื้อ JR Pass (All Area Pass) 2 ใบขึ้นไป

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ JR Pass กับเรา

 

1. เพียงคุณโทร. มาที่ 02-665 2533 ติดต่อ JGB Tour
2. หรือ email มาที่ tour@jgbthai.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่าน โดยโปรดระบุรายละเอียดความต้องการสั่งซื้อดังนี้
- ชื่อและนามสกุลพร้อมคำนำหน้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
- จำนวนตั๋วที่ต้องการซื้อ ประเภทของตั๋ว และระบุจำนวนวันที่ต้องการซื้อ
- เบอร์โทรศัพท์และ email ที่สามารถติดต่อกลับได้
- ที่อยู่ของคุณที่สะดวกให้เราจัดส่ง EMS
3. เจ้าหน้าที่ทำการออกบัตร JR Pass ที่คุณต้องการ
4. กรุณาโอนเงินเข้ามาที่
ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ซีพอยท์(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่บัญชี 032-3083151
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน เข้ามาที่ Fax 02-665-2532 หรืออีเมลล์ tour@jgbthai.com โดยระบุด้วยว่า "ชำระค่า JR Pass"
5. เมื่อเราได้รับการโอนเงินเรียบร้อยแล้วจะทำการจัดส่ง JR Pass ให้คุณทาง EMS**

 

เงื่อนไขการใช้บัตร JR Pass

 

1. JR Pass จะไม่สามารถซื้อได้ภายในประเทศญี่ปุ่น
2. ตั๋วที่ได้จากทางเราเป็นเพียงตั๋วชั่วคราว (Exchange Order) ลูกค้าจะต้องนำไปเปิดใช้งานภายใน 90 วัน (3 เดือน) หลังจากออกตั๋ว
3. บัตรรถไฟญี่ปุ่น (Japan Rail Pass) ประเภทนี้เป็นบัตรที่ใช้สำหรับเดินทางด้วยรถไฟได้ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นที่เป็นสายรถไฟของ JR Group สามารถใช้ได้กับรถไฟชินคังเซน, รถไฟด่วนพิเศษ (limited express), รถไฟด่วน (express), รถไฟเร็ว (rapid) และรถไฟธรรมดา (local) หากท่านมีตั๋ว JR PASS นี้ จะช่วยให้ท่านประหยัดค่าเดินทางได้เป็นอย่างดี (ยกเว้นขบวนรถไฟประเภท “NOZOMI”และ ”MIZUHO”)
4. ผู้มีสิทธิ์ใช้ JR Pass ต้องเป็นนักเที่ยวจากต่างประเทศที่มาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานะประเภท "Temporary visitor" หรือ ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวชั่วคราว
ตามกฎหมายของญี่ปุ่น อนุญาตให้อยู่ในญี่ปุ่นระยะสั้น 15-90 วัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น เมื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวมาเที่ยวญี่ปุ่น เมื่อมาถึงสนามบินเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตรา "นักท่องเที่ยวชั่วคราว" ให้ที่พาสปอร์ต การใช้เจอาร์เรลพาสจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีสถานะนักท่องเที่ยวชั่วคราวประทับตราในพาสปอร์ตเท่านั้น
*ข้อควรระวัง*
ถึงแม้ว่าจะมีใบ Exchange Order สำหรับใช้แลกเป็นเจอาร์เรลพาส แต่หากไม่ได้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวชั่วคราวระยะสั้น ก็จะไม่สามารถแลกเจอาร์เรลพาสได้้ ถ้าหากเข้าประเทศด้วยสถานะอื่นๆ เช่น ดูงาน, ผู้ให้ความบันเทิง, ขออนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง ก็จะไม่สามารถแลกจากบัตรชั่วคราว (Exchange Order) เป็นเจอาร์เรลพาสได้เช่นกัน การตีความตามกฎหมายคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นนั้นสถานะของผู้พำนักระยะสั้นจะแตกต่างกับสถานะของผู้เข้าเมืองแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะมีระยะพำนักแค่ไหนก็ตาม
5. เด็กที่มีอายุระหว่าง 6-11 ปี ณ วันที่ออกบัตรชั่วคราว (Exchange Order) สามารถซื้อบัตรในราคาเด็กได้

 

การขอคืนค่าบัตรชั่วคราว (Exchange Order) หรือ JR Rail Pass

 

1. บัตรชั่วคราว (Exchange Order) ที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเจอาร์เรลพาสสามารถทำการขอคืนค่าบัตรได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ออกบัตรโดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานที่คุณทำการซื้อบัตรชั่วคราว
2.การขอคืนค่าบัตรในกรณีต่อไปนี้จะทำการหักค่าธรรมเนียนการจัดการและการติดต่อสื่อสารจากส่วนที่จะได้คืน
- ในกรณีที่ต้องการขอคืนค่าเจอาร์เรลพาสสามารถทำได้ที่สำนักงานแลกเปลี่ยนเจอาร์เรลพาสคำร้องขอคืนเงินจะต้องทำก่อนวันเริ่มใช้บัตรซึ่งระบุไว้ในบัตรโดยหักค่าธรรมเนียน 10% จากราคาบัตรเป็นเงินเยน
- ในกรณีที่ได้เริ่มใช้เจอาร์เรลพาสแล้วการขอคืนค่าบัตรหรือการขยายเวลาการใช้บัตรจะไม่สามารถทำได้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์รถไฟหยุดให้บริการ,รถไฟให้บริการล่าช้า หรือเหตุการณ์อื่นๆ ในลักษณะนี้ก็ตามการขอคืนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอำนวยความสะดวก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในกรณีที่กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถขอเงินคืนได้เช่นกัน
3. ไม่ว่าจะเป็นบัตรชั่วคราวหรือบัตรเจอาร์เรลพาสจะไม่สามารถทำการออกบัตรใหม่ได้ในกรณีที่บัตรหาย ถูกขโมย ชำรุดหรือกรณีที่บัตรไม่สามารถใช้ได้อีกก็ตาม
4. ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ในหรือหลังจากวันที่ถูกประทับตราในวันแรกที่ใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
5. หากผู้ซื้อได้ออกตั๋วชนิดใดชนิดหนึ่งไปแล้ว ต้องการเปลี่ยนตั๋วเป็นชนิดอื่น ไม่ว่าจะเปลี่ยนชนิดของตั๋ว จำนวนวันของตั๋ว ประเภทของที่นั่ง นั้น ไม่สามารถทำได้ ต้องนำตั๋วเก่ากลับมา ทำ Refund เท่านั้นและซื้อตั๋วที่ต้องการใหม่ในราคาใหม่

 

** ขอสงวนสิทธิ์ในการขายเป็นเงินสกุลไทยบาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน
** หากชำระเงินเข้ามาแล้วและต้องการยกเลิกตั๋วภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด
** หากผู้ซื้อแจ้งชื่อ/นามสกุล/คำนำหน้าชื่อ (Mr./Ms./Mrs./Mstr) ผิด เอกสารนั้นจะไม่สามารถนำไปแลกเป็นตั๋วได้ต้องนำกลับมาแก้ไขโดยการออกตั๋วใหม่เท่านั้น ซึ่งจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจำนวน 300 บาท/ใบ