หลากเรื่องในญี่ปุ่น

Misono Teppanyaki บิดาผู้ให้กำเนิดเมนูเทปปันยากิกับความอร่อยลิ้นมากว่า 70 ปี