HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 2017

ชมลิงหิมะอาบน้ำร้อนฤดูหนาว – ชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ – แช่ออนเซ็นที่โนโบริเบตสึ – เพลิดเพลินกับเทศกาลหิมะซัปโปโร – เต็มอิ่มกับเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู – อิสระตลอดเช้าจรดเย็นในเมืองซับโปโร

วันเดินทาง 7-12 กุมภาพันธ์ 2560

ราคา 69,900 บาท

พิเศษ! จองก่อนถูกกว่า  64,900 บาท **SOLD OUT!**

 

jgb-tour-web-white-theme-21  jgb-tour-web-white-theme-22

แนะนำร้านอาหาร

ทานข้าวหน้าทะเล ณ ร้าน Hakodate Bukkake Kaisendon

don_5shoku

 

อิ่มอร่อยกับชาบูชาบู ณ ร้าน Hanairo

s_cm_01_031

 

เพลิดเพลินกับชุดอาหารญี่ปุ่น ณ ร้าน Sendou An

p1420064

 

เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู ณ ร้าน Nanda Susukino

gallery01

 

 

เกี่ยวกับที่พัก

HAKODATE ROYAL HOTEL

43346379

43349310

 

NOBORIBETSU ONSEN TAMANOYU

15580191000000002

15580191000000003

15580191000000005

 

Hotel Monterey Sapporo

39360203

20110323-5

 

 

ข้อมูลการเดินทาง

อังคารที่ 7 ก.พ. 2560   สนามบินสุวรรณภูมิ

18.50 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8  เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทเอสพีทีเอชเอ ( SP THA Co.,Ltd ) คอยต้อนรับ  พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับท่าน
22.05 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL34

 

พุธที่ 8 ก.พ. 2560    สนามบินฮาเนดะ – สนามบินฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ชมลิงอาบน้ำร้อนที่สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนเมืองฮาโกดาเตะ - อิสระช้อปปิ้งที่โกดังอิฐแดงคาเนโมริ – ภูเขาฮาโกดาเตะ – เนินฮะจิมัง

5.40 น.    เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
7.50 น.    หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พร้อมนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮาโกดาเตะ จังหวัดฮอกไกโด โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL585
9.10 น.    เดินทางถึงสนามบินฮาโกดาเตะ จังหวัด ประเทศญี่ปุ่น
หลังจากถึงสนามบินฮาโกดาเตะแล้ว ขอนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่าที่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดฮอกไกโด อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารสดใหม่และบรรยากาศของเมืองที่สุดแสนโรแมนติก
สำหรับเช้านี้จะพาท่านไปยังตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าประจำเมืองฮาโกดาเตะที่มีวัตถุดิบทางการเกษตรและการประมงแบบสดๆ ใหม่ๆ ให้ได้ชมและลิ้มลองกัน ทั้งอาหารทะเล ผัก ผลไม้ และของหวาน

 

dsc_9607

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวหน้าทะเล ณ ร้าน Hakodate Bukkake Kaisendon หรือเทียบเท่า (1)

don_5shoku

 

บ่าย    หลังจากที่ทานมื้อกลางวันจนอิ่มแล้ว ขอนำท่านไปยังสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนเมืองฮาโกดาเตะ ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของลิงป่าญี่ปุ่นหรือลืงหิมะที่มีอยู่นับร้อย แม้ว่าลิงเหล่านี้จะมีให้เห็นตลอดทั้งปี แต่พวกมันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาว เพราะภาพของลิงที่ลงไปแช่น้ำในบ่อน้ำพุร้อนเช่นเดียวกับมนุษย์นั้นเป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่งนัก

fe23274cd082fad0c448ebca1c8c3569_s

เมื่อชมลิงหิมะกันเรียบร้อยแล้ว ขอนำท่านไปเพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่โกดังอิฐแดงคาเนโมริ อาคารโกดังสีแดงหลังเก่า ซึ่งในปัจจุบันเป็นแหล่งรวมร้านค้าและร้านอาหารริมท่าเรือฮาโกดาเตะ

af89f73db8ea9fb3684a8134eba39e87_s

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ชาบูชาบู ณ ร้าน Hanairo หรือเทียบเท่า (2)

s_cm_01_031

 

หลังจากที่ทานมื้อเย็นเสร็จแล้ว จะขอนำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าไปยังจุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ ภูเขาที่ตั้งอยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะด้วยความสูง 334 เมตร เนื่องจากทำเลที่ตั้งของจุดชมวิวที่ทำให้เมื่อมองลงมามองเห็นตัวเมืองมีรูปทรงแปลกคล้ายนาฬิกาทรายจากการที่ทะเลโอบแผ่นดินเว้าลึกทั้งสองฝั่ง จึงนับเป็นจุดชมวิวติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที่ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น

a8c9460a45ab7162ee5aaf2a689f06e1_s

 

จากนั้นจะพาท่านไปยังเนินฮะจิมัง เนินขึ้นชื่อในเมืองฮาโกดาเตะที่สามารถมองเห็นท่าเรือและอ่าวได้อย่างชัดเจน อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ มากมาย ซึ่งที่นี่ในฤดูหนาวจะมีการประดับไฟตามสองข้างทางที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามค่ำคืนที่งดงามราวกับความฝัน

bd9ebddaed29833704f6ea6b9a12f412_s

 

ที่พัก HAKODATE ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

 

พฤหัสบดีที่ 9 ก.พ. 2560    ทะเลสาบโทยะ – เมืองโนโบริเบตสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – เพลิดเพลินกับอาหารเย็นและแช่ออนเซ็น
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
นำท่านออกเดินทางจากเมืองฮาโกดาเตะไปยังทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบที่ผืนน้ำไม่มีวันกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งหาได้ยากในฤดูหนาว ด้วยทัศนียภาพอันงดงามอันเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟอุสุ อีกทั้งรูปร่างทะเลสาบที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลมและมีเกาะอยู่ตรงกลาง จึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโด

3f564d344eba346beff9e32dfe0dd6c1_s

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ชุดอาหารญี่ปุ่น ณ ร้าน Sendou An หรือเทียบเท่า (4)

p1420064

บ่าย    หลังทานอาหารมื้อกลางวันเสร็จ ขอนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโนโบริเบตสึ หนึ่งในที่ตั้งของเมืองแห่งน้ำพุร้อนออนเซ็นอันเลื่องชื่อของจังหวัดฮอกไกโด โดยมียักษ์ฟ้าและยักษ์แดงเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้
สำหรับในช่วงบ่ายนี้ เราจะพาท่านไปยังหุบเขานรกจิโกคุดานิ หุบเขาที่ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำพุร้อนโนโบริเบตสึ ซึ่งน้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันอันเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำพุร้อนโนโบริเบตสึนั่นเอง

bcdf64c7f91ddd06208a60043d30316e_s

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (5)
เพลิดเพลินไปกับการแช่ออนเซ็นได้ตามอัธยาศัย

 

ที่พัก NOBORIBETSU ONSEN TAMANOYU หรือเทียบเท่า

 

ศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2560    สวนทาคิโนะสึซึรันฮิลล์ไซด์ – เมืองซัปโปโร – เที่ยวชมงานเทศกาลหิมะซัปโปโร – อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
นำพาท่านทุกท่านเดินทางออกจากเมืองโนโบริเบตสึไปยัง สวนทาคิโนะสึซึรันฮิลล์ไซด์ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซัปโปโร เมืองหลวงอันเป็นศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโด ที่นี่ เราจะให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเล่น Snow Tubing หรือกิจกรรมนั่งห่วงยางแล้วปล่อยให้ไถลลื่นลงมาตามทางบนหิมะ เป็นกิจกรรมที่แม้แต่เด็กๆ ก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกสนาน

sori

** สำหรับใครที่สนใจเล่นสกี จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ราคาไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) **
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ชุดอาหารญี่ปุ่น ณ ภัตตาคาร หรือเทียบเท่า (7)
บ่าย    ออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองซัปโปโร โดยเราจะให้ทุกท่านได้อิสระกับการเดินเที่ยวชมงานเทศกาลหิมะซัปโปโร งานเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและมีชื่อเสียงติดระดับโลกด้วยจำนวนผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 ล้านคน ภายในงานจะมีการแสดงประติมากรรมที่สร้างจากหิมะและน้ำแข็งเป็นจำนวนนับร้อยชิ้นให้ได้ชมกันอย่างจุใจ

1014f308b6dfac2a88303d782a765d73_s

เย็น    รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์ขาปู ณ ร้าน Nanda Susukino หรือเทียบเท่า (8)

gallery01

 

ที่พัก Hotel Monterey Sapporo หรือเทียบเท่า

 

เสาร์ที่ 11 ก.พ. 2560    อิสระยามว่างในเมืองซับโปโร – สนามบินชินจิโตเสะ – สนามบินฮาเนดะ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)
วันนี้ อิสระให้ท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัยกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น โดยท่านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากไกด์ได้
ท่านสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเมืองซับโปโร ทั้งแบบเดินเท้า รถราง รถบัส หรือรถไฟใต้ดิน อาทิเช่น อาคารที่ทำการเขตฮอกไกโดหลังเก่า หรือ อาคารอิฐแดง ที่ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

6d31b99f553a61de1a304fde7467660c_s

หอนาฬิกาเมืองซับโปโร หนึ่งในสมบัติของชาติและเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

Sapporo04

สวนสาธารณะโอโดริ สวนสาธารณะใจกลางเมืองซับโปโรที่ทอดยาวเป็นแนวตะวันออก-ตะวันตก, หอคอยซับโปโรทีวี จุดชมวิวยอดฮิตของเมืองซับโปโร

61bf37b11f9946ccd46a7f6bacdaed8d_s

จุดชมวิวซับโปโร ฮิทสึจิงาโอกะ จุดชมวิวที่มีอนุสาวรีย์ขนาดเต็มตัวของ ดร.คลาร์ก ผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนการเกษตรซับโปโร (หรือในปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด) ตั้งอยู่

dac0e91b521960f6a57aa65110ed3635_s

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถแวะซื้อของได้ตามแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ย่านทานุกิโคจิ, ย่านซุซุคิโนะ หรือย่านบริเวณสถานีเจอาร์ซับโปโร ฯลฯ

sapporo018c0b5fdc59e3f827a4c4b1b2f00cee05_s

** ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว **
เย็น    ได้เวลาอันเป็นสมควร ขอนำท่านเดินทางออกจากเมืองซัปโปโรไปสู่สนามบินชินจิโตเสะ
21.15 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL530
23.00 น.    เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

อาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2560    สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
0.05 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL33
5.05 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

*หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแห่งสถานการณ์ เมนูอาหารบางร้านอาจจะมีแค่เฉพาะเมนูที่แนะนำเท่านั้น ไม่มีเมนูอื่นให้เลือก จึงเรียนมาเพื่อทราบก่อนตัดสินใจเดินทาง*

เงื่อนไข + ค่าใช้จ่าย

อัตราค่าบริการ 
ท่านละ  69,900.- บาท

**พิเศษ! จองก่อนถูกกว่า   64,900 บาท
(ในกรณีที่มีเด็กร่วมเดินทางไปด้วยหรือในกรณีที่ต้องการพักเดี่ยว กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกทัวร์ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 

อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินตามรายการ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
2. ที่พักตามรายการ ( พักห้องละ 2 ท่าน )
3. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
4. มื้ออาหารตามระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุในรายการ
8. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ประมาณ 1,500 เยน/ท่าน
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินตามที่สายการบินกำหนด
6. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขในการสำรองการเดินทาง
1. รับสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณาชำระให้เต็มจำนวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทางและหัก 20% ของค่าทัวร์ โดยหักจากเงินมัดจำ
2. การจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมลใบจองทัวร์มาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email : tour@jgbthai.com  พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและทำการชำระค่า บริการทัวร์ และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น

การยกเลิก
1.การยกเลิก การเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์หรืออีเมลการยกเลิกมาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ  Email : tour@jgbthai.com  และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – 15 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 20% ของค่าบริการทัวร์
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน – 3 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของค่าบริการทัวร์
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3 วัน – 1 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าบริการทัวร์
-ยกเลิกในวันเดินทางหรือหลังจากเวลาเดินทางแล้ว จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าบริการทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขาย SP THA Co.,Ltd.
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
การชำระค่าทัวร์
รับชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น
ชื่อบัญชี KAZUYUKI YAMAGISHI ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์
เลขที่บัญชี 644-2-00810-6
ประเภท ออมทรัพย์
และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง
FAX : 02-665-2532
EMAIL : payment@jgbthai.com
พร้อมระบุว่าหัวเรื่องว่า “ชำระเงิน HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 2017”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่
บริษัท SP THA Co.,Ltd  ( TAT License 11/08306 )
คุณ Sasitorn Sanguankiatisuk  sptha01@splanner.com
คุณ Pilaporn Srikham sales.tha@splanner.com
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-632-9771
FAX 02-632-9772

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย.2556)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง ที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เงื่อนไขสำคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม. ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศ และหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานทูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจ และแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอดชีวิต และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
– บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ปตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุ ทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน

สนใจสอบถามรายละเอียดการเดินทางกับ JGB Tour Staff
ออฟฟิศ JGB: 02-665 2533
FAX: 02-665-2532
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา  09.00 – 18.00 น.
E-mail: tour@jgbthai.com
Line: @jgbtour

15058604_10155208577637565_202220715_n