Luxury Gourmet Trip in Osaka เดินทาง พ.ย. 60 ( บิน TG )

 

เอ็กซ์คลูซีฟกรุ๊ป! บินลัดฟ้าไปเปิดประสบการณ์มื้ออาหารสุดพิเศษ เน้นพาคุณไปกิน ไปเที่ยว ไปช็อป ไปพักผ่อน ไกลถึงโตเกียว กรุ๊ปเดียวเท่านั้น! พร้อมให้คุณสำรองที่นั่งแล้ววันนี้ (เดินทาง 15 ท่าน )

ออกเดินทาง 15 – 18 พฤศจิกายน 2560

เพียง 85,900 บาท / ท่าน

แนะนำร้านอาหาร

ร้าน Kitahama Yakitori  ยากิโทริเนื้อไก่ยามาโตะ ของดีเมืองนาระ  ร้าน Tempura Shintaro  ( เทมปุระ ) การันตีความอร่อยโดย Michelin Star ทมปุระกุ้งลายเสือสไตล์คันไซ รังสรรค์โดย เชฟเฉพาะทางเทมปุระร้าน Shun Uosai Yoshida ( อิซากายะ ) เป็นอิซากายะที่เมนูเปลี่ยนทุกวัน แล้วแต่ความสด ความพิเศษของวัตถุดิบ คัดสรรปลาอร่อยประจำฤดูกาล เก็บรักษารสชาติอุมามิ เพื่อเสริฟ์จานที่ดีที่สุดเท่านั้น ร้าน Kanibugyo ( บุฟเฟต์ปู ) บุฟเฟต์ขาปูชูไว คานินาเบะ เทมปุระทอดสด และซูชิ หลากหลาย

 

 

jgb-tour-web-white-theme-22

jgb-tour-web-white-theme-21

เกี่ยวกับที่พัก

โรงแรม Courtyard by Marriott  Osaka  ( พัก 3 คืน )

ข้อมูลการเดินทาง

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

สนามบินสุวรรณภูมิ

 

20:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณ แถว D  ประตู 3  ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก  เจ้าหน้าที่บริษัท SP THA และ JGB Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน  ในการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วพร้อมกัน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องของสายการบิน   

23:05 น. นำท่านเหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติคันไซ  ด้วยเที่ยวบินที่ TG 622

 

วันพฤหัสที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สนามบินนานาชาติคันไซ - Universal Studio Japan

 

06:25 น. ถึงสนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

 

07:30 น. นำท่านเดินทางสู่ Universal Studio Japan โดยรถโค้ชปรับอากาศ ดินแดนแห่งสวนสนุกที่คุณจะได้สัมผัสกับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวู้ด อาทิเช่น Jaws, Jurassic Park สนุกกับเครื่องเล่นและโชว์ต่าง ๆ มากมายเต็มอิ่มตลอดทั้งวัน  ( เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาแห่งความสนุกของคุณ เราจึงไม่มีอาหารกลางวันคอยบริการ ) 

17:00 น. สมควรแก่เวลา นำเท่านเดินทางไปยังโรงแรมทีพัก เพื่อเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Courtyard by Marriott  Osaka  ( ระดับ 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า

 

18:00 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้าน Kitahama Yakitori  เสริฟท่านด้วยยากิโทริเนื้อไก่ยามาโตะ ของดีเมืองนาระ  หรือเทียบเท่า ค่ำ เดินทางกลับสู่โรงแรม Courtyard by Marriott  Osaka เพื่อพักผ่อน

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ปราสาทโอซาก้า - Umeda Sky Building - ชิงช้าสวรรค์Tempozan - Dotonbori Kanamon Museum 

 

07:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

09:00 น. พร้อมแล้วนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมปราสาทโอซาก้า จุดท่องเที่ยวอันสำคัญ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะมาชื่นชมกับความงามของตัวปราสาท และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชมตึกที่ได้ชื่อว่าสูง สวยและทันสมัยในโอซาก้า ตึกอุเมดะ  ( Umeda Sky Building ) ขึ้นไปชมทัศนียภาพวิวเมืองโอซาก้าจากมุมสูง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Tempura Shintaro  ( เทมปุระ ) การันตีความอร่อยโดย Michelin Star เทมปุระกุ้งลายเสือสไตล์คันไซ รังสรรค์โดยเชฟเฉพาะทางเทมปุระเท่านั้น 

บ่าย เพื่อความจุใจแก่การชมวิวจากมุมสูง เรานำพาท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์นั่งชิงช้าสวรรค์ Tempozan ( Tempozan Giant Ferris Wheel ) ซึงชิงช้าสวรรค์แห่งนี้เคยขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกเมือปี 1997 

 

17:00 น. อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ชินไซบาชิ 

18:00 น. จากนั้นพาท่านไปลิ้มชิมรสโทโกะยากิเจ้าดังในแห่งย่านโดทงโบริ Dotonbori Kanamon Museum    นำท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อน

 

20:30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้าน Shun Uosai Yoshida ( อิซากายะ ) หรือเทียบเท่า เป็นอิซากายะที่เปลี่ยนเมนูทุกวัน ไม่อาจจะคาดเดาได้ คัดสรรปลาและวัตถุดิบประจำฤดูกาล เก็บรักษารสชาติอุมามิ เพื่อเสริฟ์จานที่ดีที่สุดในทุกท่าน 

ค่ำ อิ่มหนำสำราญแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Courtyard by Marriot Osaka เพื่อพักผ่อน

 

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินนานาชาติคันไซ

 

07:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

11:30 น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม อิสระ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง จุใจกับการซื้อของฝาก  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Kanibugyo ( บุฟเฟต์ปู ) หรือเทียบเท่าบุฟเฟต์ขาปูชูไว คานินาเบะ เทมปุระทอดสด และซูชิ หลากหลายอาหารให้ท่านเลือกรับประทานตามใจชอบตลอด 90 นาทีเต็ม 

 

 

14:00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติคันไซ เพื่อเช็คอินและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วพบกัน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องของสายการบินไทย  

 

17:25 น. นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่  TG 673 สายการบินไทยถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เวลา 22:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

****************************************************************

ไฮไลท์ของทริป

 - สะดวกสบาย บินไป-กลับ โดยสายการบินไทย ( TG ) สะสมไมล์ได้ 50%

 - ให้คุณได้พักผ่อนในโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางเมือง

 - เต็มอิ่ม 1 วันเต็ม ๆ กับ Universal Studio Japan ให้คุณเปลี่ยนบรรยากาศ เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกของ

   ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดอันแสนสนุกสนาน เปิดประสบการณ์ใหม่กับการแสดงและเครื่องเล่นต่าง ๆ

 - รวม 4 ร้านเด็ดในโอซาก้า ที่เราคัดสรรเพื่อช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ดีของคุณ ไม่ว่าจะเป็น เทมปุระ ที่การันตีโดยมิชลิน

   สตาร์บุฟเฟต์ปูร้านดังในโอซาก้า กินดื่มในร้านอิซากายะระดับไฮคลาส และสุดยอดยากิโทริ และขาดไม่ได้เมื่อไปเยือน

   โอซาก้าทั้งทีกับทาโกะยากิเจ้าดัง

 - มีวันอิสระให้คุณได้ช้อปปิ้ง พักผ่อนตามอัธยาศัย

 - เดินทางเป็นกรุ๊ปเล็ก 15 ท่าน เพื่อมอบการบริการที่มีคุณภาพและอบอุ่นให้กับลูกค้าทุกท่า

 

หมายเหตุ

รายการนำเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หัวหน้าทัวร์จะพิจารณาไปตามสถานการณ์ ทั้งนี้จะอิงประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

เงื่อนไข + ค่าใช้จ่าย

อัตราค่าบริการ

เพียง  85,900 บาท / ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคา และกำหนดการเดินทางหากมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

(ในกรณีที่มีเด็กร่วมเดินทางไปด้วยหรือในกรณีที่ต้องการพักเดี่ยว กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)

 

อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินตามรายการ

 2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)

 3. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ

 4. มื้ออาหารตามระบุในรายการ

 5. มัคคุเทศก์ไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 6. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ

 8. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 9. น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นบริการท่านละ 1 ขวด/วัน (ทั้งหมด 4 วัน )


 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ฯลฯ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ประมาณ 1,500 เยน/ท่าน

 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินตามที่สายการบินกำหนด

 6. ค่าทำวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว


 

เงื่อนไขในการสำรองการเดินทาง

 1. รับสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท


   ส่วนที่เหลือกรุณาชำระให้เต็มจำนวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)

   กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทางและหัก

   20% ของค่าทัวร์ โดยหักจากเงินมัดจำ

 1. การจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมลใบจองทัวร์มาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email :


   tour@jgbthai.com พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและทำการชำระค่า

   บริการทัวร์ และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น

 

การยกเลิก

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์หรืออีเมลการยกเลิกมาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email : tour@jgbthai.com และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น


- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 15 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 20% ของค่าบริการทัวร์

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 – 3 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของค่าบริการทัวร์

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2 – 1 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าบริการทัวร์

- ยกเลิกในวันเดินทางหรือหลังจากเวลาเดินทางแล้ว จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าบริการทัวร์

 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย SP THA Co.,Ltd. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี


 

การชำระค่าทัวร์

รับชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น

ชื่อบัญชี KAZUYUKI YAMAGISHI ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์

เลขที่บัญชี 644-2-00810-6

ประเภท ออมทรัพย์

และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง

FAX : 02-665-2532

EMAIL : payment@jgbthai.com

พร้อมระบุหัวเรื่องว่า "ชำระเงิน Luxury Osaka Gourmet Trip 2017"

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่

บริษัท SP THA Co.,Ltd ( TAT License 11/08306 )

คุณ Sasitorn Sanguankiatisuk sptha01@splanner.com

คุณ Pilaporn Srikham sales.tha@splanner.com

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ 02-632-9771

FAX 02-632-9772

 

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2556)

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น

 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น


 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน

 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ


 

เงื่อนไขสำคัญ

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม. ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศ และหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานทูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจ และแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอดชีวิต และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ

– บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ปตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุ ทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกระทันหัน

 

สนใจสอบถามรายละเอียดการเดินทางกับ JGB TOUR Staff

ออฟฟิศ JGB 02-665-2533

FAX 02-665-2532

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

EMAIL tour@jgbthai.com

Line: @jgbtour