Luxury Gourmet Trip in Tokyo เดินทาง ธ.ค. 60 ( บิน TG )

 

 

เอ็กซ์คลูซีฟกรุ๊ป! บินลัดฟ้าไปเปิดประสบการณ์มื้ออาหารสุดพิเศษ เน้นพาคุณไปกิน ไปเที่ยว ไปช็อป ไปพักผ่อน ไกลถึงโตเกียว  กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!  พร้อมให้คุณสำรองที่นั่งแล้ววันนี้ (เดินทาง 15 ท่าน )

ออกเดินทาง 1 – 4 ธันวาคม 2560

เพียง  77,900 บาท / ท่าน

 

แนะนำร้านอาหาร

ร้าน Chura Shabu-tei Ginza ( ชาบู ) ชิมสุดยอดชาบูหมูดำแแห่งย่านกินซ่าร้าน Tendon AOI Marushin ( เทนด้ง )  เทมปุระร้านเก่าแก่ชื่อดังในอาซากุซะ ที่ส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นร้าน Wasabi ( Ningyocho ) สนุกไปกับประสบการณ์อิซากาะยะสไตล์เอโดะ ที่คุณต้องไปสัมผัสเอง!

ร้าน Kyubei  การันตีความอร่อยโดย Michelin Star-Sushi Ten  พรีเมี่ยมซูชิแห่งเมืองโตเกียว 

 

 

jgb-tour-web-white-theme-22

jgb-tour-web-white-theme-21

เกี่ยวกับที่พัก

โรงแรม Tobu Levant Tokyo   4 ดาว  ( พัก 2 คืน )

ข้อมูลการเดินทาง

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560          

สนามบินสุวรรณภูมิ - โตเกียว

05:00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณ แถว D  ประตู 3  ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก  เจ้าหน้าที่บริษัท SP THA และ JGB Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน  ในการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วพร้อมกัน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องของสายการบิน   

08:00 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ด้วยเที่ยวบินที่ TG 676

15:50 น.

ถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยนำท่านเดินทางเข้าเมืองโตเกียวโดยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Tobu Levent Tokyo หรือเทียบเท่า

19:30 น.

รับประทานอาหาค่ำ ณ ร้าน Chura Shabu-tei Ginza ( ชาบู ) หรือเทียบเท่า พาท่านชิมสุดยอดชาบูหมูดำแห่งย่านกินซ่า 

สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม  Tobu Levant Tokyo เพื่อพักผ่อน

 

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งนาคามิเสะ - ชิมาบาตะเมืองย้อนยุค - โตเกียวทาวร์เวอร์

07:30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09:00 น.

นำท่านเดินทางสู่ลานหน้าพระราชวังอิมพีเรียล ( Tokyo Imperial  Palace ) เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ชมสะพานแว่นตาและรูปปั้นซามูไร ที่อยู่ด้านหน้าของพระราชวัง  แต่เดิมพื้นที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะมาก่อน  ในปัจจุบันเป็นที่ประทับของราชวงศ์ญี่ปุ่น บริเวณโดยรอบ แวดล้อมไปด้วยสวนขนาดใหญ่ คูเมืองและกำแพงหิน ใหญ่โตดูสง่างามยิ่งนัก  

จากนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ วัดอาซากุสะ หรือวัดโคมแดง หรือวัดเซนโซจิ ซึ่งเป็นวัดพุทธในโตเกียวที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุด คนนิยมมามากที่สุด ใกล้ ๆ มีถนนช้อปปิ้งนาคามิเสะ ( Nakamise ) ที่เป็นทางเดินยาวทอดสู่ตัววัด ในตำนานมี สองพี่น้องออกเรือไปตกปลา แต่แล้วพบว่าตกได้รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ริมแม่น้ำสุมิดะใกล้ ๆ วัด แม้ว่าสองพี่น้องนี้จะพยายามทิ้งรูปปั้นนี้ ลงคืนสู่แม่น้ำเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอันสำเร็จ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาเสมอ จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Tendon AOI Marushin ( เทนด้ง ) หรือเทียบเท่าเทมปุระร้านเก่าแก่ชื่อดังแห่งย่างอาซากุซะ ส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น   

บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง ชิบามาตะ( Shibamata ) เมืองย้อนยุคแห่งนี้เคยเป็นฉากในละครดัง OTOKONO TSURAIYO เป็นละครที่ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าฉายยาวนานที่สุดถึง 27 ปี ละครจบเพราะนักแสดงนำเสียชีวิตลงเป็นอันให้ละครต้องจบลงตามไปด้วย เหลือไว้แต่เพียงตำนานและเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ก็กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในบรรยากาศเก่าที่นิยม เดินทางมาเที่ยวกันในวันเสาร์และอาทิตย์ และมีวัดเก่าแก่ Shibamata Taishakuten ที่มีงานไม้แกะสลัก และหอระฆังอันเก่าแก่ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมหอคอยโตเกียว ( Tokyo Tower ) ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโตเกียว ใครก็อยากเดินทางมาถ่ายรูปโตเกียวทาวเวอร์ไว้เป็นที่ระลึกการมาเยือนกรุงโตเกียวหอคอยโตเกียวมีความสูงอยู่ที่ 333 เมตร ได้ต้นแบบมาจากหอไอเฟลที่กรุงปารีส ปัจจุบันหอคอยแห่งนี้ใช้เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ในครั้งนี้เราจะพาท่านขึ้นไปชมวิวเมืองโตเกียวสุดอลังการในมุมสูงอีกด้วย

  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้าน Wasabi ( Ningyocho ) หรือเทียบเท่านำท่านสัมผัสประสบการณ์อิซากาะยะสไตล์เอโดะ ที่จะทำให้ท่านสนุกสนานสำราญใจไปกับการกินดื่มในช่วงเวลาพักผ่อนอันแสนวิเศษนี้  

20:00 น.

อิ่มหนำสำราญแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม  Tobu Levant Tokyo เพื่อพักผ่อน

 

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

ทัวร์เสริม หรืออิสระตามอัธยาศัย

07:30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม

1) แพคเกจทัวร์เสริม One Day Trip Nikko ( เดินทางร่วมกับบุคคลอื่น ) จ่ายเงินเพิ่มท่านละ 13,500  เยน

2) แพคเกจทัวร์เสริม One Day Trip Fuji-Hakone ( เดินทางร่วมกับบุคคลอื่น ) จ่ายเงินเพิ่มท่านละ   16,000  เยน  

สำหรับทัวร์เสริม กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง  และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หรือพักผ่อน ช้อปปิ้งในโตเกียวด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย   ( ไม่มีอาหารมื้อกลางวัน และรถโค้ชบริการ )

 

18:00 น.

คณะพร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ

รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ณ ร้าน Kyubei  การันตีความอร่อยโดย Michelin Star-Sushi Ten  พรีเมี่ยมซูชิแห่งเมืองโตเกียว 

22:00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Tobu Levant Tokyo

 

 

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินนานาชาตินาริตะ

07:30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

11:30 น.

เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม อิสระ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง จุใจกับการซื้อของฝาก  ( ไม่มีอาหารกลางวันและรถโค้ชคอยบริการ )

14:00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ เพื่อเช็คอินและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบกัน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องของสายการบินไทย  

17:30 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่  TG 677 สายการบินไทย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เวลา 22:30 น. ตามเวลาท้องถิ่นโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

****************************************************************

ไฮไลท์ของทริป

 -  สะดวกสบาย บินไป-กลับ โดยสายการบินไทย ( TG ) ชั้นประหยัด สะสมไมล์ได้ 50%

 -  ให้คุณได้พักผ่อนในโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางเมือง

 -  รวม 4 ร้านเด็ดในโตเกียว ที่เราคัดสรรเพื่อช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ดีของคุณ โดยมีร้านซูชิ Kyubei

     ที่การันตีความอร่อยโดยมิชลินสตาร์  เทนด้งร้านดังในโตเกียว  ร้านชาบูเจ้าดังระดับพรีเมี่ยม และ  

     ปิดทริปเต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ขาปู

 -  พาคุณไปเที่ยวชมย่านชิมาบาตะ เมืองโบราณย้อนยุคที่ไม่ไกลจากโตเกียว

 -  มีวันอิสระให้คุณได้ช้อปปิ้ง พักผ่อนตามอัธยาศัย

 -  เดินทางเป็นกรุ๊ปเล็ก 15 ท่าน เพื่อมอบการบริการที่มีคุณภาพและอบอุ่นให้กับลูกค้าทุกท่าน

 

หมายเหตุ

 • รายการนำเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หัวหน้าทัวร์จะพิจารณาไปตามสถานการณ์ ทั้งนี้จะอิงประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของลูกค้าทั้งคณะเป็นหลัก

 • ภาพที่ใช้ประกอบเป็นเพียงภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น


 

เงื่อนไข + ค่าใช้จ่าย

อัตราค่าบริการ

เพียง  77,900 บาท / ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคา และกำหนดการเดินทางหากมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

(ในกรณีที่มีเด็กร่วมเดินทางไปด้วยหรือในกรณีที่ต้องการพักเดี่ยว กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)

อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินตามรายการ

 2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)

 3. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ

 4. มื้ออาหารตามระบุในรายการ

 5. มัคคุเทศก์ไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 6. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ

 8. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 9. น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นบริการท่านละ 1 ขวด/วัน (ทั้งหมด 4 วัน )


 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ฯลฯ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ประมาณ 1,500 เยน/ท่าน

 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินตามที่สายการบินกำหนด

 6. ค่าทำวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว


 

เงื่อนไขในการสำรองการเดินทาง

 1. รับสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณาชำระให้เต็มจำนวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทางและหัก 20% ของค่าทัวร์ โดยหักจากเงินมัดจำ 1. การจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมลใบจองทัวร์มาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email : tour@jgbthai.com พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและทำการชำระค่าบริการทัวร์ และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น


 

การยกเลิก

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์หรืออีเมลการยกเลิกมาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email : tour@jgbthai.com และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น


- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 15 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 20% ของค่าบริการทัวร์

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 – 3 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของค่าบริการทัวร์

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2 – 1 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าบริการทัวร์

- ยกเลิกในวันเดินทางหรือหลังจากเวลาเดินทางแล้ว จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าบริการทัวร์

 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย SP THA Co.,Ltd. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี


 

การชำระค่าทัวร์

รับชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น

ชื่อบัญชี KAZUYUKI YAMAGISHI ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์

เลขที่บัญชี 644-2-00810-6

ประเภท ออมทรัพย์

และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง

FAX : 02-665-2532

EMAIL : payment@jgbthai.com

พร้อมระบุหัวเรื่องว่า "ชำระเงิน Luxury Tokyo Gourmet Trip 2017"

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่

บริษัท SP THA Co.,Ltd ( TAT License 11/08306 )

คุณ Sasitorn Sanguankiatisuk sptha01@splanner.com

คุณ Pilaporn Srikham sales.tha@splanner.com

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ 02-632-9771

FAX 02-632-9772

 

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2556)

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น

 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น


 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน

 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ


 

เงื่อนไขสำคัญ

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม. ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศ และหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานทูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจ และแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอดชีวิต และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ

– บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ปตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุ ทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกระทันหัน

 

สนใจสอบถามรายละเอียดการเดินทางกับ JGB TOUR Staff

ออฟฟิศ JGB 02-665-2533

FAX 02-665-2532

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

EMAIL tour@jgbthai.com

Line: @jgbtour